Boelvaar poef


Boelvaar Poef

Jaargang 11 Nr 1. Maart


Boelvaar Poef

De elfde jaargang van Boelvaar Poef begint met een nummer dat bijna helemaal gewijd is aan leven en werk van Paul de Wispelaere, die in de studie van het werk van Louis Paul Boon met tal van publicaties een vooraanstaande rol heeft gespeeld.

 

 • Op het kruispunt - Stefan Hertmans

    Beschouwing over Paul de Wispelaere

 

 • Gesprek met Paul de Wispelaere - Willem M. Roggeman

    Mijn interpretaties van Boons werken zijn gekleurd door onze

    verwante levensvisie

 

 • Monumentaal boek van Louis Paul Boon - Paul de Wispelaere

    Recensie voor Het Vaderland, 26 februari 1972

 

 • Paul de Wispelaere over Boon - Jos Muyres

    Een selectieve secundaire bibliografie

 

 • Een halve Hollander in de spiegel - Bert Vervaeck

    Paul de Wispelaere tussen Vlaanderen en Nederland

 

 • Is de Nederlandse literatuur in noord en zuid één? - Paul de Wispelaere

    Artikel in Het Vaderland, 11 december 1971

 

 • De authenticiteit van het naakte woord - Hans Demeyer

    Taalkritiek en lichamelijkheid bij Paul de Wispelaere

 

 • Foto's uit het privé-archief van Paul de Wispelaere

 

 • Paul de Wispelaere als inspiratiebron - Joris Duytschaever

 

 • Paul de Wispelaere en de schilderkunst - Willem M. Roggeman

    Vriendschap met Gilbert Swimberghe

 

en verder in dit nummer:

 

 • Paul Gustaaf Hoste en de slagschaduw van Louis Paul Boon - Yvan De Maesschalck

    Over Pol Hostes 'verzwegen Boon'

 

 • Boonlezing Julien Weverbergh over de Boontjes als tekstuitgave 

    Deel 2: aanvullingen en kanttekeningen vanuit het Vlaams

    Fonds voor de Letteren - Carlo van Baelen

    Reactie op Boonlezing Weverbergh 2010