Boelvaar poef


Boelvaar Poef

Jaargang 4 Nr 3. September


Boelvaar Poef

  • De hoorspelen van Louis Paul Boon - Luc Van den Briele

 

  • Verhalen en spelers op een maatschappelijk schouwtoneel. Louis Paul Boon: Pieter Daens - R.M.H. Kubben

    Over de ware aard van het recht en de spanning tussen recht en

    werkelijkheid

 

  • De kleine dood - Henk Matthezing

    Over de uitgave Fenomenale Feminateek gevolgd door Europese

    Koninginnen met Kronen van Karton

 

  • Juryverslag L.P.Boonopstelwedstrijd 2004

    Onderwerp van de opstelwedstrijd was het vervolledigen van het

    verhaal van de familie De Vis, waar Louis Paul Boon vlak voor zijn

    overlijden mee bezig was.

  • Oorlog. Oorzaak van ondergang en vrijheid - Wolfger Peelaers
  • De familie De Vis - David van den Broeck
  • 'Ondergang ener familie van Aalsterse grootgrondbezitters in onze twintigste eeuw' - Beauprez Sylvester