Boelvaar poef


Themanummer: Louis Paul Boon en de verscheidenheid van de wereld

Jaargang 1 Nr 2. November


Themanummer: Louis Paul Boon en de verscheidenheid van de wereld

  • Alles is altijd anders - inleiding

 

  • Mededogen met de machteloze mens - Ria van den Brandt

    Over Menuet van Louis Paul Boon

 

  • De vlucht van de Paradijsvogel - Bert Vanheste

    De mens Boon schept en schept opnieuw een averechtse God

 

  • Het meesterwerk in kipkap als bijbel voor onze tijd - Erik Borgman

    De 'boontjes' of: de fascinatie voor de rafels

 

Ergens op een Nijmeegse vluchtheuvel ontmoeten drie mensen elkaar: een literatuurwetenschapper, een filosofe en een theoloog. Zij raken in gesprek en al snel hebben ze het over een gemeenschappelijke liefde: het werk van Louis Paul Boon. En daar, op die vluchtheuvel, ontstaat het plan een boekje te maken, waarin de drie vanuit hun eigen discipline werk van de bewonderde schrijver onder de loep nemen.

 

Een jaar later zijn de teksten klaar en wordt er gezocht naar een mogelijkheid om de teksten te bundelen en uit te geven. Ze kloppen aan bij de burelen van Boelvaar Poef en de redacteuren grijpen verschrikt naar hun hoofd: is het niet te vroeg om gehoor te geven aan een dergelijk verzoek... zijn de teksten niet te omvangrijk... zal publicatie de identiteit van het blad niet schaden...

 

Totdat een der redacteuren eraan herinnert dat Boelvaar Poef "Geheel in de geest van de schrijver een pluralistisch, vrijzinnig tijdschrift wil zijn, los van iedere politieke of religieuze overtuiging en wars van elk eng nationalistisch gedachtegoed. En bij gevolg mag hier ieder geluid gehoord worden en zullen wij ook aan iedere liefhebber - socialist, communist, anarchist, viezentist, gristelijk of gatholiek - een podium moeten bieden".

 

En zo ligt hier voor de lezer een aflevering die in veel opzichten afwijkt van wat de redactie aanvankelijk voor ogen stond.