Boelvaar poef


Themanummer: Ben Cami

Jaargang 5 Nr 1. April


Themanummer: Ben Cami

  • Bij het afscheid van een grote dame, Jeanneken genaamd - Willie Verhegghe

    Op 18 maart 2005 overleed Jeanneke Boon-De Wolf, echtgenote

    van de schrijver. Willie Verhegghe - huisvriend van de Boontjes -

    schetst een ontroerend en liefdevol beeld van de 'grote dame',

    doorspekt met herinneringen aan de vele bezoeken die hij haar en

    haar man heeft gebracht.

 

  • Herdenking Ben Cami 

Een voor een vallen ze af... de vrienden van de Kapellekensbaan. Zij die van heel nabij hebben meegemaakt hoe Boon zijn weg in de literatuur heeft gezocht en gevonden. De vrienden met wie hij lief en leed heeft gedeeld, die hem in moeilijke tijden hebben gesteund en die in zijn werk zijn vereeuwigd. Op 15 november 2004 overleed Ben Cami. Koen Peeters en Jos Joosten richten in deze aflevering van Boelvaar Poef een klein monument op voor de dichter die in Boons onovertroffen tweeluik De Kapellekensbaan/Zomer te Termuren zal voortleven als de kantieke schoolmeester.

 

  • Toespraak bij de begrafenis van Ben Cami - Roland Joris
  • Mislukt interview met kantieke dichter - Koen Peeters
  • Nagelaten gedichten - Ben Cami
  • Ben Cami, gedoemd tot Tijd en Mens - Jos Joosten
  • Brieven aan Ben Cami - Koen Peeters

 

    en verder: 

  • De hoorspelen van Louis Paul Boon - Jan van Hattem
  • Tweemaal Boon, zijdelings via Elsschot - Filip Devos