Boelvaar poef


Themanummer Louis Paul Boon Herdenking

Jaargang 4 Nr 1/2. Juni


Themanummer Louis Paul Boon Herdenking

Herdenking 25e sterfdag Louis Paul Boon

Deze aflevering van Boelvaar Poef opent met de schriftelijke weergave van de woorden die werden gesproken aan zijn graf, onder anderen door zijn jeugdvriend Bert van Hoorick, gevolgd door de rede van André Dumont bij de herdenking in 2009 en een verslag van de herdenkingsbijeenkomst op 1 mei jongstleden.

 

15 mei 1979

 • Rede bij de begrafenis van Louis Paul Boon - Bert van Hoorick
 • Grafrede van de Vlaamse PEN - Albert Bontridder
 • Een laatste woord - Gerrit Borgers

 

25 jaar later - Boon bijeenkomst in Aalst, 1 mei 2004

 • Overweging bij Boons graf - André Dumont
 • De baan op met Boon - Gert Selles
 • "De prijs, die mij het meest emotioneert" - Noud Cornelissen

 

25 jaar later - Vitaal of sleets? 

Hedendaagse auteurs over Louis Paul Boon

 • Over Mijn kleine oorlog van Louis Paul Boon - Pol Hoste
 • "Tu vois, Madeleine, ca cést mon frère" - Koen Peeters
 • Herdenkingstoespraak bij Boons 25e sterfdag - Kamiel Vanhole
 • Een acht voor broeder Geus - Guido van Heulendonk
 • Het nieuwste onkruid - Stefan van den Broeck
 • Eten wat de pot schaft - Geertrui Daem
 • De ontdekking - Robert Pustèlnic

 

 • Op weg naar vergetelheid? Of toch eeuwige roem? - Jos Muyres

    Een onderzoek naar de populariteit van Louis Paul Boon

 • Over Boon - G.F.H. Raat

    Vijfentwintig jaar Boon-studie

 

    en verder:

 • Aan 'een gek, die in deze wereld van barbaren niet thuishoort'- Filip Devos

    Recensie van "Wanneer van u nog eens een minne-briefje?

    De brieven van Louis Paul Boon aan Richard Minne"

 • Van Minne-briefjes en van minachting - Henk Matthezing

    Een tweede recensie van dit boekje

 • Een racistische pornograaf, of wonderlijk en geniaal? - Jaap van der Bent

    Henry Miller en zijn werk

 • Boons buurvrouw - Henk Matthezing

    Over "Het verdeelde huis" van Geertrui Daem

 

    Woord en weerwoord bij controverses in de Boonstudie:

 • Een privé-oorlog, een tik op mijn vingers en een draai om de oren - Jan van Hattem
 • Manteau, Boon, Rost et les autres. Tikken en draaien alom? - Wim de Mont
 • Naschrift van de redactie