Boelvaar poef


Themanummer Cyriel Buysse

Jaargang 8 Nr 2/3. September


Themanummer Cyriel Buysse

"Meneer Buysse, gij zijt een van onze grootste geweest"

schreef Boon in 1972. In deze aflevering van Boelvaar Poef staat het werk van Boons grote voorloper centraal. Aanleiding voor de samenstelling van deze aflevering is de 75ste sterfdag van Buysse die in 2007 werd herdacht.

 

 • "Zoals ik vloekte toen ik Cloet in verbeelding zijn vrouw zag vermoorden" - Pieter Borghart

    Naturalisme in "De biezenstekker"

 • "Wroeging" tussen "Een zwakke" en "Angst" - Rob van de Schoor

    Cyriel Buysse en Frans Coenen jr.

 •  "Vous faites votre diarrhée?" - Hans Vandevoorde

    Buysses "Zomerleven" als dagboek

 • Een mimetische poëtica omgezet in de praktijk - Elke van Nieuwenhuyze

    "Het recht van de sterkste" (1893) van Cyriel Buysse: een

    tropologische interpretatie van een waarachtig document

 • "Vergeten straat" in het licht van "Het recht van de sterkste" - Stephan Borggreve
 • Och Here toch! Och Here toch! Och Here toch! - Jos Muyres
  Overwegingen bij het lijdensverhaal van Maria Beert in "Het recht

    van de sterkste" van Criel Buysse

 • Een biografie van meneer Buysse - G.F.H. Raat

    Bespreking van Joris van Parys' "Het leven, niets dan het leven.

    Cyriel Buysse en zijn tijd"


 

    en verder:

 • Jan de Lichte bijeenkomst - Luc Geeroms

    Verslag Boondag in Aalst, 19 april 2008

 • Jan de Lichte gesitueerd in het oeuvre van L.P. Boon - Willem M. Roggeman
 • Herinneringen aan Louis Paul Boon - Hugo Raes
 • Gesprek met Frans-Jos Verdoodt over zijn ontmoetingen met Boon - Willem M. Roggeman

    "Louis was in wezen een tragische figuur"

 • Zomerdagdroom over Mieke Maaike's obscene jeugd eens op een mooie avond in de fenomenale feminateek - Stefan van den Broeck

    Recensie deel 16 van het Verzameld Werk van L.P. Boon